Psychologia transportu

Psychologia transportu to dziedzina odgrywająca znaczącą rolę w kreowaniu naszego bezpieczeństwa. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia transportu pozwolą zwiększyć świadomość jego psychologicznych uwarunkowań oraz wyposażyć absolwenta w wiedzę i kluczowe dla przyszłej aktywności zawodowej umiejętności i kompetencje, pozwalające na przeprowadzanie badań kierowców, orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych...

Psychologia sportu

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe. Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia przygotowują do wykonywania zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych. Studia przygotowują do oferowania zawodnikom profesjonalnego wsparcia w osiąganiu lepszych wyników sportowych, motywowaniu do rozwoju...

Psychologia sądowa i mediacje

Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia przygotowują do pełnienia roli Psychologa biegłego sądowego oraz prowadzenia mediacji sądowych. Moduł z mediacji sądowych realizowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz zgodnego ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Przebieg i organizacja...

Psychologia dzieci i młodzieży

Proponowane studia podyplomowe stanowią odpowiedź na wzrost w ostatnich latach problemów klinicznych u dzieci i młodzieży, których nasilenie obserwujemy szczególnie obecnym okresie pandemii. Towarzyszy temu równoczesny wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą warsztat praktycznych umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy oraz pomocy w kryzysie. Opisane potrzeby wynikają z etapu rozwojowego, jak...

Psychogerontologia

Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe z Psychogerontologii stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobami starszym. Obecnie coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający rzetelną wiedzę na temat starzenia się. Istnieje ogromna potrzeba kształcenia wyspecjalizowanych kadr zajmujących się nie tylko opieką okołomedyczną i medyczną seniorów, ale specjalistów pracujących w...

Psychodietetyka

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki łączą w sobie wiedzę psychologiczną z obszarem dotyczącą żywienia i zdrowia. Połączenie tych dziedzin umożliwia skuteczną pomoc w zakresie zmiany stylu życia, poprawie zdrowia i dobrostanu jednostki, jak również leczenie zaburzeń odżywiania takich jak: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja,...

Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych. Po ukończeniu kierunku Interwencja kryzysowa i wsparcie...

Executive Master of Business Administration (Executive MBA)

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii.  Studia Executive MBA charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a...

Rolnictwo

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe z Rolnictwa mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Ponadto absolwent kierunku ma możliwość zakupu...

Skip to content