Executive Master of Business Administration (Executive MBA)

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii.  Studia Executive MBA charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a...

Rolnictwo

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe z Rolnictwa mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Ponadto absolwent kierunku ma możliwość zakupu...

Skip to content