OH1DTP0 (Copy)

O nas

Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie, Integracja, Rozwój’’ istnieje od 2006 roku i jest obecnie liczącą się w Małopolsce placówką, mającą w dorobku ponad 7700 przeszkolonych osób. Specjalizacją naszej Fundacji jest organizacja studiów podyplomowych nadających kwalifikacje dla nauczycieli, realizowanych w partnerstwie z wybranymi uczelniami.
Posiadamy w pełni wyposażoną bazę lokalową oraz wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w formie zdalnej.
Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo w zakładce: studia podyplomowe. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.12/00126/2008.

Zrealizowane studia podyplomowe

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2020 roku.

KRAKÓW

 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2019 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

ŻYWIEC

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2018 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

DYLĄGÓWKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RACIBÓRZ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

GUBIN

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

INFORMACJA

 

GALICYJSKA FUNDACJA  „Wsparcie Integracja Rozwój” z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków informuje, że realizuje projekt „Przerwać krąg niemocy-aktywizacja społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. Małopolskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPMP.09.01.02-12-0245/17 w ramach którego zobowiązała się do zapewnienia trwałości projektu w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021 roku.

 

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenckich w ramach zachowania trwałości wskazanego powyżej projektu, w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021 roku dodatkową informację dotyczące warunków i zasad świadczenia usług mogą uzyskać bezpośrednio u Beneficjenta projektu – GALICYJSKA FUNDACJA  „Wsparcie Integracja Rozwój” z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, telefon: 12 637 09 04, mail gf.cis@gce.krakow.pl

/** * The template for displaying the footer. * * @package OceanWP WordPress theme */ ?>