Program realiozwany wspólnie z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Głównym celem projektu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy powszechnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu osoby te będą mogły prowadzić bardziej niezależne i aktywne życie, ograniczając skutki swojej niepełnosprawności oraz zachęcając do podejmowania aktywności. Usługa asystenta będzie dostępna dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o potrzebie stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku z ich znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania.

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ZE PO RAZ KOLEJNY REALIZUJEMY PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Adresatami Programu są:

Dzieci do ukończenia 16 roku życia

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby z Niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie

-o znacznym stopniu niepełnosprawności
-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
-traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia

Zakres Obowiązków Asystenta:

  • wsparcie Uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej

  • wsparcie Uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie

  • wsparcie Uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

  • wsparcie Uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

  • wsparcie Uczestnika w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

Osoby zainteresowane pracą w charakterze asystenta, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 661 247 200 albo e-mail: praca@gce.krakow.pl

Program realizowany jest przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój” na podstawie umowy nr W/DOT/1/MOPS/1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku zawartej z Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków budżetu Państwa oraz ze środków Miasta Krakowa.

Miasto Kraków
Miejski ośrodek pomocy społecznej w Krakowie
Finansowane przez Państwo
Skip to content