Aktualności

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu PEFRON-2024

Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój" z siedzibą w Krakowie, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9 informuje, że aktualnie realizuje projekt dotyczący kierunku pomocy 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Zadanie 13, pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji...

Skip to content