Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu PFRON-2024

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” z siedzibą w Krakowie, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9 informuje, że aktualnie realizuje projekt dotyczący kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Zadanie 13, pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” pod nazwą  „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu PFRON-2024”.

Umowa nr UM/PW9/2024/2/)_MALOPOLSKI/3971 dotycząca kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Zadanie 13, pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” pod nazwą” Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu PFRON-2024″. Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content