Executive Master of Business Administration (Executive MBA)

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii. 

Studia Executive MBA charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a tym samym doskonalenie procesów zarządzania i funkcjonowania organizacji. Postęp technologiczny, duża konkurencja wymagają ciągłego rozwoju i coraz szybszego reagowania na nieustannie zmieniające się wymogi rynku. Studia Executive MBA ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji menadżerskich i implementację nowoczesnego podejścia
w kreowaniu modeli biznesowych.


Organizacja 

Studia trwają dwa semestry (rok akademicki) i wyczerpująco prezentują wiedzę teoretyczną oraz praktyczne rozwiązania biznesowe.

 • Czas trwania: 2 semestry / 190 godzin / 60 pkt ECTS
 • Tryb: niestacjonarne/zaoczne/online
 • Zajęcia realizowane są w weekendy (Sb – Nd), obejmują 10 dwudniowych zjazdów oraz case study /30 h pracy praktycznej Słuchacza/. Proponujemy elastyczne podejście do nauki. Zajęcia mogą być realizowane zarówno stacjonarnie jak i formie online.
 • Warunki ukończenia: zaliczenie przedmiotów w toku studiów oraz przygotowanego w ramach projektu Case Study, który przedstawiany jest komisji egzaminacyjnej.

 
Adresat studiów 

Studia Executive Master of Business Administration to elitarne studia podyplomowe, skierowane  do urzędników, przedsiębiorców, menedżerów, kadry kierowniczej różnego szczebla, a także pracowników skoncentrowanych na rozwoju osobistym i awansie zawodowym.

Program studiów Executive MBA

Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence Business School – szwajcarską jednostkę z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu programów studiów, w tym i innych związanych zarządzaniem i najwyższymi kompetencjami managerskimi (Executive Education).

 • Ryzyka prawne organów i pełnomocników spółek
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Presonal branding – budowanie marki osobistej
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Etyka w zarządzaniu – zrównoważone zarządzanie
 • Optymalizacja i zarządzanie zmianą
 • Komunikacja marketingowa w dobie Digital Business
 • Zgodność korporacyjna
 • Prawo handlowe i Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy – kontrakty menedżerskie
 • Komunikowanie i negocjacje w procesach biznesowych
 • Zasady nadzoru właścicielskiego
 • Coaching menedżerski – Przywództwo w organizacjach
 • Umiejętne zarządzanie projektami
 • Lean Management
 • Psychologia w biznesie
 • Etykieta biznesowa
 • Budowanie modeli biznesowych w oparciu o biznes międzynarodowy
 • HR (Human Resources) – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wykład specjalny.

Absolwent otrzymuje

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA, w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
 • Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez UNS
 • Certyfikat Risk Manager przez partnera programu Institute for Executive Development (IFED)


Opłaty za studia 

 • Wpisowe – 400 zł
 • Promocyjny koszt studiów – 9 900 zł

Szczegółowe informacje i zapisy 

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content