Rolnictwo

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe z Rolnictwa mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Ponadto absolwent kierunku ma możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji dla młodych rolników (do 100 tys. zł!), na modernizację gospodarstw rolnych (dotacja na zakup maszyn rolniczych), na restrukturyzację małych gospodarstw, na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, na rolnictwo ekologiczne, na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, może wystąpić o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (dotacja na założenie firmy na wsi), na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (dotacja na zakłady przetwórcze)
i wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
 • program studiów obejmuje 220 godzin 
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online 
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Rolnictwa 

Adresat studiów

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opłaty

Cena za całość szkolenia –  3 200,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content