Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na studia podyplomowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Po ukończeniu kierunku Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne absolwent spełnia jeden z warunków przystąpienia do uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dużym atutem studiów są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć. Słuchacze będą mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry
 • 240 godzin zajęć
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z udzielaniem profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy, a przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych do udzielania pomocy osobom doświadczającym kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia diagnozy osób dotkniętych kryzysem, efektywnego reagowania i podejmowania skutecznego wsparcia.

Program

 • Trening interpersonalny

Adresat studiów

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

 • Praca z osobami doświadczającymi przemocy

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Po ukończeniu kierunku Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne absolwent spełnia jeden z warunków przystąpienia do uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy

Opłaty

Cena za całość studiów: 3 800,00 zł. Możliwość zapłaty w trzech ratach.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002

tel/fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content