Psychodietetyka

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki łączą w sobie wiedzę psychologiczną z obszarem dotyczącą żywienia i zdrowia. Połączenie tych dziedzin umożliwia skuteczną pomoc w zakresie zmiany stylu życia, poprawie zdrowia i dobrostanu jednostki, jak również leczenie zaburzeń odżywiania takich jak: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Słuchacze podczas studiów poznają teoretyczne i praktyczne aspekty oraz metody wspomagania zmian w obszarze psychodietetyki dla różnych grup odbiorców. Partnerstwo w zakresie realizacji studiów podyplomowych z „ESSE dla ZDROWIA” wzbogaca wymiar praktyczny studiów i zapewnia możliwość korzystania z wieloletniego doświadczenia specjalistów w dziedzinie psychodietetyki, żywienia dzieci, leczenia otyłości, żywienia w sporcie oraz terapii specjalistycznych.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwające 2 semestry
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu Psychodietetyki. Program kształcenia koncentruje się na tematyce zachowań zdrowotnych, ich somatycznych i psychologicznych uwarunkowań jak również rozwijaniu kompetencji praktycznego działania w przestrzeni wspomagania ich zmiany.

Adresat studiów:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli, pedagogów i trenerów personalnych.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Teoretyczne postawy odżywiania
• Psychologiczne mechanizmy odżywiania się
• Psychologia emocji i motywacji
• Neurofizjologiczne aspekty odżywiania się
• Edukacja zdrowotna
• Podstawy dietetyki
• Psychoterapia w dietetyce
• Aktywność fizyczna
• Zaburzenia odżywiania i radzenie sobie z nimi – psychologia procesu zmiany zachowań żywieniowych i wyznaczanie celów w pracy z pacjentem
• Nadwaga i otyłość oraz ich skutki zdrowotne, psychologiczne i społeczne
• Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne w zakresie zasad zdrowego odżywiania
• Budowanie programów profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości
• Psychodietetyka w praktyce

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 4 400,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content