Psychologia sportu

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych. Studia przygotowują do oferowania zawodnikom profesjonalnego wsparcia w osiąganiu lepszych wyników sportowych, motywowaniu do rozwoju osobistego i w pokonywaniu własnych ograniczeń.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwające 2 semestry
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy wiedzy dotyczącej psychologii sportu i aktywności fizycznej oraz umiejętności psychologicznych kluczowych dla podejmowania profesjonalnych działań psychologicznych w obszarze sportu i rekreacji.

Adresat studiów:

Program przygotowany jest z myślą o wszystkich, zainteresowanych zdobyciem kompetencji w obszarze angażowania, motywowania oraz prawidłowego budowania świadomości celów i sposobów ich osiągania przez zawodników czy trenerów sportowych. Psychologia sportu to studia podyplomowe, których szczególnymi adresatami są działacze sportowi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego oraz trenerzy, jak również absolwenci AWF, rehabilitanci i fizjoterapeuci, animatorzy sportu.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Psychologia rozwojowa
• Psychologia sportu
• Relacje interpersonalne w sporcie
• Trening mentalny
• Sport i kultura fizyczna
• Dietetyka i sposób żywienia w sporcie
• Medycyna sportowa
• Fizjologia treningu sportowego
• Psychologia treningu sportowego
• Budowanie i prowadzenie zespołu sportowego
• Fizjoterapia i rehabilitacja
• Psychologia motywacji
• Warsztat pracy psychologa sportu

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty
Cena za całość szkolenia – 4 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content