Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia mają charakter kwalifikacyjnyi przygotowują do wykonywania zadań terapeuty integracji sensorycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017,...

Logopedia

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Logopedia dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z...

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolne Przebieg i organizacja studiów Studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry 350 godzin zajęć oraz...

Organizacja i zarządzanie oświatą

Szanowni Państwo,Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Organizacja i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w...

Pedagogika resocjalizacyjna

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017,...

Przygotowanie Pedagogiczne

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomoweRealizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U....

Terapia pedagogiczna – pedagogika korekcyjna

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomoweRealizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu...

Skip to content