Edukacja włączająca

Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że dają kwalifikacje do realizacji wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconymi w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej (np....

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – tyflopedagogika

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe. Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r....

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe. Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny –  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U....

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacjew zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz....

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe. Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych...

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia mają charakter kwalifikacyjnyi przygotowują do wykonywania zadań terapeuty integracji sensorycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017,...

Logopedia

Szanowni Państwo, Zapraszamy na studia podyplomowe Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic. Studia podyplomowe Logopedia dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z...

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo,Zapraszamy na studia podyplomowe.Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolne Przebieg i organizacja studiów Studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry 350 godzin zajęć oraz...

Organizacja i zarządzanie oświatą

Szanowni Państwo,Realizacja: Kraków, Rzeszów Studia podyplomowe Organizacja i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodniez Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w...

Skip to content