Kurs Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs Asystent osoby niepełnosprawnej daje możliwość podniesienia kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności. Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie planowania kompleksowego wsparcia, świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej...

Pierwsza pomoc przedmedyczna ​

Zapraszamy pracowników szkół do udziału w kursie Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach obowiązkowemu szkoleniu z pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole; nauczyciele niezależnie od...

Kurs Opiekuna Osób Starszych​

Kurs Opiekuna Osób Starszych to możliwość zwiększenia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych w takich miejscach jak: domy opieki społecznej, hospicja, placówki opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w mieszkaniach osób potrzebujących w Polsce jak i za granicą. Termin: zgłoszenia przyjmujemy na...

Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli do udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kurs ma charakter kwalifikacyjny nadaje uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od...

Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela​

Szkolenie ma charakter praktycznego ćwiczenia nastawionego na poprawę higieny pracy z głosem, a także poprawnego oddychania, jak również artykulacji, fonacji i dykcji. Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco  zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00) oraz zdalnie Czas kursu: 5 godzin dydaktycznych Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Marszałka...

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem ( III stopniowy kurs dla nauczycieli)​

Terapia behawioralna jest jedną z metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Według najnowszych badań terapia behawioralna uważana jest za jedną z najefektywniejszych metod pracy z dziećmi o całościowym zaburzeniu w rozwoju. Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów. Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco zajęcia stacjonarne...

Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej​

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów w klubach dziecięcych, animatorów zabaw.Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco  zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00) oraz zdalnieCzas kursu: 30 godzin dydaktycznychMiejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9Opłata...

Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC

Kurs adresowany jest do osób chcących wykorzystać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenia w komunikacji werbalnej. Termin: Zapraszamy na kursy i szkolenia od 1 września. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco – zajęcia stacjonarne (pt....

Koordynator dostępności w placówce oświatowej

Koordynator ds. dostępności to funkcja wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku.  Celem pracy koordynatora jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Zakres działalności koordynatora do spraw dostępności wsparcie...

Trening umiejętności społecznych – TUS

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu oraz w szkole, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie. Termin: 18-19 listopada 2022  Zajęcia realizowane będą w piątek w godz. 16.30-20.30 oraz w sobotę w godz. 9.00-17.00. Czas kursu: 15 godzin dydaktycznych Forma zajęć: stacjonarne Tytuł szkolenia „Trening...

Skip to content