Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapraszamy pracowników szkół do udziału w kursie Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach obowiązkowemu szkoleniu z pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole; nauczyciele niezależnie od przedmiotów, jakich uczą,...

Kurs Asystent osoby niepełnosprawnej

Kurs Asystent osoby niepełnosprawnej daje możliwość  podniesienia kwalifikacji oraz nabycia nowych umiejętności. Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie planowania kompleksowego wsparcia, świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej...

Skip to content