Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela​

Szkolenie ma charakter praktycznego ćwiczenia nastawionego na poprawę higieny pracy z głosem, a także poprawnego oddychania, jak również artykulacji, fonacji i dykcji.

Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco  zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00) oraz zdalnie
Czas kursu: 5 godzin dydaktycznych
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs –  90,00 zł

Cele:

 • nabycie umiejętności świadomego operowania głosem,
 • poznanie poprawnej techniki oddechowej,
 • wypracowanie nawyku prawidłowego oddychania,
 • poprawa wyrazistości artykulacyjnej,
 • koordynacja 3 aparatów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
 • wypracowanie techniki właściwej emisji głosu.

Program:

 • Budowę, funkcjonowanie  i higiena aparatu głosowego
 • Ćwiczenia oddechowe mające na celu nabranie nawyku posługiwania się oddechem przeponowo-żebrowym, wydłużenie fazy wydechu, równomierność siły wydechu i podporządkowanie pauz oddechowych logice mówionego tekstu;
 • Ćwiczenia głosowe, których celem jest ustalenie odpowiedniej wysokości głosu (mówienie w średnicy), wyrobienie umiejętności miękkiego atakowania dźwięku, ustawienie głosu na „maskę”, swobodne modulowanie siły i wysokości głosu.

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content