Terapia behawioralna dzieci z autyzmem ( III stopniowy kurs dla nauczycieli)​

Terapia behawioralna jest jedną z metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Według najnowszych badań terapia behawioralna uważana jest za jedną z najefektywniejszych metod pracy z dziećmi o całościowym zaburzeniu w rozwoju. Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.
Termin: zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco zajęcia stacjonarne
(pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00) oraz zdalnie 

Czas kursu: 45 godzin dydaktycznych
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs1 200,00 zł
Cele
Nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy metodą behawioralną
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Program:

 • charakterystyka osób z autyzmem;
 • etapy diagnozy autyzmu;
 • diagnoza różnicowa (całościowe zaburzenia rozwojowe);
 • stosowana analiza zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady terapii behawioralnej;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego.
 • strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
 • omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • analiza funkcjonalna zachowania;
 • zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
 • plany aktywności i łańcuchy zachowań jako metody rozwijania samodzielności.
 • specyficzne metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content