Pierwsza pomoc przedmedyczna ​

Zapraszamy pracowników szkół do udziału w kursie Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach obowiązkowemu szkoleniu z pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole; nauczyciele niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także personel sprzątający, administracyjny i inne zatrudnione osoby w szkole.
Termin: Zapraszamy na kursy i szkolenia od 1 września. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco.
Czas kursu:  6 godzin
Zajęcia stacjonarne ( piątek od 16:00 do 20:30)  oraz zdalnie
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs – 110,00 zł
Cel
Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Program:

 • Aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 • Wezwanie pomocy. Współpraca z osobami postronnymi. Ewakuacja.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych.
 • Omdlenia, zawał, padaczka.
 • Zakrztuszenia.
 • Krwotoki.
 • Rany i oparzenia.
 • Urazy kostno – stawowe, unieruchamianie złamań, zwichnięcia.

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Email: godn@gce.krakow.pl

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content