Seksuologia kliniczna

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia obejmują przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu seksuologii będącej połączeniem analiz i poszukiwań na gruncie medycyny i psychologii. Seksuologia kliniczna koncentruje się bowiem na zaburzeniach seksualności – ich etiologii, patogenezie, symptomatologii i leczeniu.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwające 2 semestry
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o uwarunkowaniach seksualności człowieka
w obszarze normy i patologii  a także rozwijanie kompetencji efektywnego wykorzystywania metod diagnostycznych, edukacyjnych interwencyjnych i terapeutycznych w tym obszarze. Studia przygotowują absolwentów do udzielania profesjonalnej pomocy jednostkom lub parom z problemami seksualnymi.

Adresat studiów:

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach wszystkich kierunków studiów wyższych,
a w szczególności psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Biologiczne podsatwy seksualności człowieka
• Seksualność w poszczególnych etapach życia
• Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
• Psychogenne problemy seksualne
• Diagnoza seksuologiczna
• Diagnoza nadużyć seksualnych
• Seksualność osób niepełnosprawnych
• Psychologia miłości
• Pomoc psychosekualna i poradnictwo psychologiczne
• Praca interwencyjna
• Warsztat edukacji seksualnej w praktyce
• Staż

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 5 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content