Psychotraumatologia

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia przygotowują absolwentów do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symtomatologii i konsekwencjach. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego
i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej. Studia umożliwiają poznanie najnowszych metod pracy z traumą m.in Podstawy terapii EMDR i Procedury przedłużonej ekspozycji. 

Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa ( klasyfikacja zawodów 229910)  

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwające 2 semestry
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy a także wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami pracy, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego. Poszczególne bloki tematyczne przygotowują Słuchaczy do pracy w poradniach, gabinetach, oddziałach szpitalnych, klinikach ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych.

Adresat studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych. W szczególności do magistrów psychologii, lekarzy, terapeutów, pedagogów, funkcjonariuszy publicznych, pracowników socjalnych oraz wszystkim, którzy w swojej pracy codziennej mają lub będą miał kontakt z osobami, które doświadczyły traumy.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Wprowadzenie do psychotraumatologii
• Diagnoza i ocena traumy psychicznej
• Metody pracy z traumą
• Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
• Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
• Metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym
• Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
• Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
• Seksualność w kontekście psychotraumatologii
• Przemoc domowa
• Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
• Mobbing i stalking

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 5 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content