Terapia ręki. Kurs kwalifikacyjny I i II stopnia – 30 godzin ​

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najbliższy kurs odbędzie się w terminach:

część I: 25-26.11.2022 r. – zajęcia zdalne
część II: 9-10.12.2022 r. – zajęcia stacjonarne

Na tę edycję zapraszamy również terapeutów zajęciowych pracujących z dorosłymi po przebytych udarach, gdyż program szkolenia będzie poszerzony o te zagadnienia.

——–

Kolejne terminy kursu: 

część I: 17-18.02.2023 r. – zajęcia zdalne
część II: 10-11.03.2023 r. – zajęcia stacjonarne

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.30-20.30 oraz w soboty w godz. 9.00-17.00

Czas kursu: I i II stopień 30 godzin dydaktycznych (łącznie).
Tytuł szkolenia: „Terapia ręki”. Kurs kwalifikacyjny I i II stopnia.
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
31-109 Kraków , ul. Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs – 550,00 zł

Program I stopień:

 1. Prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka w kontekście sprawności kończyny górnej.
 2. Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego w odniesieniu do funkcjonowania ręki.
 3. Podstawy anatomii i fizjologii ręki i stopy.
 4. Wpływ nieprawidłowej postawy na zaburzenia pracy ręki.
 5. Pozycja dziecka a sprawność motoryczna ręki.
 6. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki.
 7. Wpływ dysfunkcji procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 8. Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe.
 9. Prezentacja ćwiczeń usprawniających nieprawidłowości w chwycie pisarskim.
 10. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 11. Tworzenie ćwiczeń terapeutycznych w oparciu o potrzeby i możliwości podopiecznych.
 12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki.
 13. Prezentacja arkusza obserwacji zdolności motorycznych- opracowanie własne.

Program II stopień:

 1. Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci.
 2. Prawidłowy przebieg terapii – jakich błędów unikać, gdzie szukać inspiracji.
 3. Podstawowe założenia ćwiczeń z dziećmi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych.
 5. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
 6. Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content