Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 78/2020 oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00126/2008.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele placówek oświatowych,
zapraszam do zapoznania się z propozycjami szkoleń w roku 2022/2023 dla Nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych, w odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Małopolskiego. Ofertę przygotowali specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Podane propozycje nie wyczerpują wszystkich form szkolenia proponowanych przez nas. Dysponując bogatą bazą specjalistów możemy zorganizować szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy. Możemy je połączyć opcjonalnie z wyjazdem integracyjnym, skuteczną i atrakcyjną metodą wspierania pracy szkoły, wraz z integracją Nauczycieli. To wyśmienita okazja do wzmocnienia więzi między pracownikami, a także zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Wysoką jakość proponowanych szkoleń zapewnia profesjonalna kadra, współpraca z licznymi partnerami działającymi na rzecz edukacji, baza dydaktyczna oraz kompleksowa obsługa administracyjna.

Skip to content