O nas

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” została założona w roku 2007, posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,  podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia oraz wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Centrum Integracji Społecznej zostało powołane w roku 2009, posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

W/w podmioty współpracują z wieloma jednostkami zajmującymi się pomocą publiczną min. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Pracy, Policją, Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w 26 marca 2012 r otrzymało Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 nadaną przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o.

W/w fundacja otrzymała przedłużenie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 907/03/2015/J/R dnia 26 marca 2015 r.