Życie zaczyna się po 50-tce

Projekt:

„Życie zaczyna się po 50-tce – szkolenia i staże zawodowe dla kobiet 50+”

realizowany przez Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Krakowie

w ramach Podziałania 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy Kobiety powyżej 50-go roku życia (50+) pozostające bez zatrudnienia, mieszkanki gminy miejskiej Kraków. Szczególnie mile widziane będą Panie długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne.

 

Celem udziału w projekcie jest wzrost aktywności zawodowej oraz potencjału zawodowego prowadzący do znalezienia i utrzymania zatrudnienia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące instrumenty aktywizacji zawodowej:

  1. Diagnoza potrzeb i kompetencji Uczestników Projektu
  2. Wsparcie psychologiczno – zawodowe:

– doradztwo grupowe,

– coaching indywidualny prowadzonym przez doświadczonego specjalistę

– indywidualne wsparcie tutora

  1. Szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  2. Trzy miesięczne staże zawodowe w firmach w wymiarze ½ etatu
  3. Wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia

 

Udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczkom zapewniamy ponadto:

 

– catering w trakcie doradztwa grupowego i szkoleń zawodowych

– zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia

– stypendium szkoleniowe (ok. 1000 zł brutto)

– stypendium stażowe ok. 1000 zł brutto/miesiąc (przez 3 miesiące)

– możliwość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

Harmonogram Kobiety 50+

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej Uczestniczki Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

 

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

Tel. 12 637-09-04, 884-975-754

Email: biuro@gce.krakow.pl