Zapraszamy na jednodniowy kurs: „Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela”!

Do udziału w szkoleniu zachęcamy wszystkich nauczycieli, którym zależy na zadbaniu o higienę swojej pracy z głosem, nauczeniu się prawidłowego oddychania, poprawnej artykulacji, fonacji i dykcji.

Kurs „Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela„, które ma charakter praktycznych warsztatów odbędzie się 21.01.2022 r. Zajęcia będą mieć formę stacjonarną (pt. w godz. 16.30-20.00) oraz zdalnej.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Galicyjskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem MEN.

Szczegóły, w tym program i cenę szkolenia znajdą Państwo pod tym linkiem: LINK

Facebook
Twitter
LinkedIn