Wolontariat

GF zaprasza Wszystkich chętnych Wolontariuszy do przeprowadzenia  zajęć z zakresu:

  1. Treningu kompetencji społecznych 24 h (warsztaty – po 4 h spotkanie, autoprezentacja, trening poznawczy, biblioterapia, gospodarowanie budżetem, spotkanie z autorytetem);
  2. Doradztwa zawodowego – Indywidualne wsparcie Uczestników (łącznie 150 h).

Zajęcia adresowane są do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Krakowie. Ich celem jest aktywizacja, motywacja i podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych Uczestników Projektu pn. „Przerwać krąg niemocy”.

Warsztaty i konsultacje stanowią doskonałą okazję nabycia praktyki trenerskiej oraz konfrontacji z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący zajęcia  Wolontariusze otrzymają REFERENCJE potwierdzające  tematykę
 liczbę  oraz charakter zrealizowanych zajęć.

Szczegóły:

pod nr telefonu: Sekretariat: 12-638 47 92, 12-637 09 04,  kom. 730 039 431

e-mail: projektymalopolska@gce.krakow.pl lub godn@gce.krakow.pl

GF zaprasza również Wszystkich chętnych Wolontariuszy do przeprowadzenia  zajęć z zakresu:

  1. Wywiady pogłębione-zajęcia grupowe z psychologiem-32h.
  2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)- łącznie 300h.

Zajęcia adresowane są do osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi  oraz do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez niepełnosprawności intelektualnej) z Miasta i Gminy Tarnów.

Ich celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa ukierunkowana na likwidację osobistych barier Uczestników Projektu pn. „Mały krok, ale do przodu!”.

Warsztaty i konsultacje stanowią doskonałą okazję nabycia praktyki trenerskiej oraz konfrontacji z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący zajęcia  Wolontariusze otrzymają REFERENCJE potwierdzające  tematykę
 liczbę  oraz charakter zrealizowanych zajęć.

Szczegóły:

pod nr telefonu: Sekretariat: 12-638 47 92, 12-637 09 04,  kom. 884 975 754

e-mail: projektmalopolskie@gce.krakow.pl lub biuro@gce.krakow.pl