Inauguracja studiów podyplomowych

Z przyjemnością informujemy o inauguracji kolejnego roku akademickiego na studiach:

Dnia 20.10.2017:

  1. Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej -Kraków
  2. Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych – Kraków
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera – Rzeszów, Gubin

Dnia 06.10.2017:

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera – Dylągówka