Studia podyplomowe – rekrutacja

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.

Oferta studiów podyplomowych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – 3 semestry – 2700,00 zł| więcej »
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3  semestry
  – 2 700,00 zł | więcej »
 • Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3 semestry – 2 460,00 zł | więcej »
 • Terapia Pedagogiczna z elementami psychologii – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej  – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych – 2 semestry – 2 100,00 zł | więcej »
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera-3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela – 3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 • Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia się – 2 semestry – 1 890,00 zł | więcej »
 • Neuropedagogika – 3 semestry – 2 800,00 zł | więcej »
 • Opieka nad dzieckiem do lat 3 – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3 semestry – 3 100,00 zł | więcej »
 • Pedagogika lecznicza – 2970,00 zł | więcej »
 • Doradztwo zawodowe  z elementami coachingu – 2 700, 00 zł |  więcej »

 

 

Wszystkie kierunki studiów prowadzimy w:

 • KRAKÓW – GF, ul. Bronowicka 73,
 • RZESZÓW – Hotel Hetman ul.Generała Mariana Langiewicza 29,
 • STALOWA WOLA – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Energetyków 11A