Studia podyplomowe: PSYCHOGERONTOLOGIA (opieka nad seniorami)

Kolejna NOWOŚĆ w naszej ofercie studiów podyplomowych w semestrze letnim 2021/2022: dwusemestralne studia na kierunku „PSYCHOGERONTOLOGIA„.

Studia zapewniają gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobami starszym. Zapotrzebowanie na specjalistów pracujących w obszarach różnorodnych działań podejmowanych na rzecz seniorów stale rośnie. Nasze studia przygotowują do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Oferta kształcenia na tym kierunku jest adresowana do osób pracujących lub chcących pracować z seniorami, a także osób sprawujące opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Kierunek adresowany jest również do absolwentów kierunków takich jak: polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, a także pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej.

Szczegółowe informacje, program studiów i cena: link

Facebook
Twitter
LinkedIn