Studiuj na kierunku „Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne”!

Studia podyplomowe „Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne”, przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.
Po ukończeniu tego kierunku absolwent spełnia jeden z warunków przystąpienia do uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Studia trwają 2 semestry (240 h zajęć) i są w trybie niestacjonarnym (w piątki po południu i soboty, średnio co dwa tygodnie).
Efektem kształcenia jest zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela, psychologa, pedagoga szkolnego, policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika MOPS, a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy.
Zapraszamy absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej.
Sprawdź szczegóły oferty, terminy i cenę: link

Facebook
Twitter
LinkedIn