Referencje

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 26 marca 2012 otrzymał Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 905/03/2012/J/C nadaną przez Jednostkę Certyfikującą Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Galicyjskie Centrum Edukacji 26 marca 2012 otrzymał Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 906/03/2012/J/C nadaną przez Jednostkę Certyfikującą Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” 26 marca 2012 otrzymał Certyfikat jakości usług PN-EN ISO 9001:2009 o numerze 907/03/2012/J/C nadaną przez Jednostkę Certyfikującą Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Wszystkie jednostki Galicyjskiego Centrum Edukacji posiadają liczne referencje, otrzymane od instytucji administracji, samorządów, szkół czy osób fizycznych, z którymi współpracują. W ich treści  podkreśla się między innymi: profesjonalizm świadczonych usług, wysoki poziom szkoleń i kursów, kulturę osobistą i pedagogiczną wykładowców i trenerów, bardzo dobre warunki lokalowe i nowoczesny sprzęt audiowizualny, jakim dysponuje GCE i jego jednostki.

Zaufali nam:

 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – zorganizowanie oraz przeprowadzenie 16 wyjazdów studyjnych na terenie Wielkopolski, 4 konferencji, szkolenia oraz szereg seminariów pn. „Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczości młodzieży z obszarów wiejskich” dla 320 osób zakwalifikowanych do projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” opracowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda w Poznaniu oraz nadzorowanego przez Instytucje Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – zorganizowanie konferencji pn. – „Zarządzanie szkołą zawodową – doskonalenie warsztatu pracy dyrektora” dla 50 dyrektorów szkół zawodowych,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – zorganizowanie seminariów analitycznych pn. „Kształcenie zawodowe w liczbach – II edycja”,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie – zorganizowanie szkolenia pn. „Networking – budowanie sieci współpracy” oraz „Gender – mainstreaming – równość szans kobiet i mężczyzn” dla 31 pracowników urzędu zakwalifikowanych do projektu „Urząd bez granic”,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zorganizowanie cyklu szkoleń pn. „Wdrażanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” dla ponad 200 przedstawicieli gmin,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – zorganizowanie „Szkolenia z obsługi tablic interaktywnych” oraz „Szkolenia z podstaw grafiki komputerowej” dla około 1000 pracowników systemu oświaty z terenu województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do projektu „Benild – doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty”,
 • Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Gorlicach – zorganizowanie 6- dniowego obozu naukowego w Warszawie dla 300 uczniów i 21 opiekunów z projektu „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”,
 • Pszczyński Zarząd Edukacji – przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości najaktualniejszych zagadnień prawnych” dla ponad 106 pracowników zatrudnionych w 29 placówkach oświatowych oraz w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji zakwalifikowanych do projektu „Pszczyńska e-oświata”,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Koninie – przeprowadzenie szkolenia z „Podstaw przedsiębiorczości” dla 80 uczniów szkoły zakwalifikowanych do projektu „Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczości i młodzieży z obszarów wiejskich”,
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Próchnowie – przeprowadzenie szkolenia z „Podstaw przedsiębiorczości” dla 40 uczniów szkoły zakwalifikowanych do projektu „Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczości i młodzieży z obszarów wiejskich”,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – przeprowadzenie szkolenia z „Podstaw przedsiębiorczości” dla 40 uczniów szkoły zakwalifikowanych do projektu „Agroturystyka metodą rozwoju przedsiębiorczości i młodzieży z obszarów wiejskich”,
 • Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy – przeprowadzenie kursów zawodowych: „Spawanie w osłonie gazów aktywnych CO2 metodą MAG-135”, „Brukarz” , „Spawanie w osłonie elektrycznej i gazowej”, „Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej”, „Kelner – barman”, „Stylizacja i wizaż ze stylizacją paznokci z modułem przedsiębiorczości”, „Profesjonalna pokojowa”, „Kasjer – fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej”, „Kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej oraz portalu płatniczego”, „Prawo jazdy kat. C”, „Opiekun osób starszych”, „Sprzedawca kasjer fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania” dla około 140 osób zakwalifikowanych do projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 • Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy – przeprowadzenie kursu zawodowego „Kelner – barman” dla 15 osób,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – zorganizowanie „Wyjazdowych warsztatów edukacyjno – aktywizacyjne” dla 29 osób z niepełnosprawnością psychiczną zakwalifikowanych do projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – zorganizowanie 2-dniowego wyjazdu podczas którego zostały przeprowadzone „Zajęcia warsztatowe” dla 29 uczestników projektu oraz 52 dzieci zakwalifikowanych do projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – przeprowadzenie cyklu szkoleń „Będę dobrym rodzicem”, „Trening umiejętności społecznych”, „Doradztwo zawodowe”, „Grupy samopomocowe” dla 110 osób wraz z zapewnieniem opieki nad 70 dziećmi zakwalifikowanych do projektu „Od biedności do aktywności”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie – przeprowadzenie szkoleń: „Indywidualne doradztwo zawodowe”, „Trening komunikacji interpersonalnej”, „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” Spotkań grupy wsparcia”, „Wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej”, „Wsparcie psychologa”, „Wsparcie pedagoga” oraz zorganizowanie trzech 3-dniowych wyjazdowych warsztatów rodzinnych dla łącznie 81 osób zakwalifikowanych do projektu „Koszaliński program integracji społecznej – START”,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – zorganizowanie i przeprowadzenie 2-óch wyjazdowych zajęć szkoleniowych pn. „Rodzina fundamentem lepszego jutra” dla łącznie 37 osób biorących udział w projekcie „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdowego warsztatu aktywizacji zawodowej dla 30 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach – przeprowadzenie szeregu szkoleń o tematyce: „Trening kompetencji społecznych”, „Szkolenie zawodowe – Wizaż i Ogrodnik”, „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej”, „Kurs prawa jazdy kat B”, „Dyżur prawnika”, „Dyżur psychologa” dla około 90 osób uczestniczacych w projekcie „Od biedności do aktywności”,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – przeprowadzenie „Warsztatów Kompetencji Społecznych” podczas wyjazdowego szkolenia do Zakopanego oraz „Warsztaty rehabilitacyjne” podczas pobytu w Kopalni Soli w Bochni dla 120 osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie „Dobra przyszłość”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – przeprowadzenie wyjazdu integracyjno – szkoleniowego dla rodzin z dziećmi podczas którego realizowane były zajęcia z „Treningu przełamywania oporu, nieśmiałości i prezentowania się na forum publicznym”, „treningu zachowań”, „poradnictwa grupowego” dla 19 osób dorosłych i 31 dzieci,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie – zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu z zakwaterowaniem podczas którego przeprowadzono „kurs grafiki komputerowej”, „konsultacji z psychologiem”, „konsultacji z doradcą zawodowym” dla 10 osób będące wychowankami rodzin zastępczych zakwalifikowanych do projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim”,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej – przeprowadzenie kursów zawodowych: „Pracownik biurowy”, „Opiekun osób starszych”, „Opiekunka dziecięca”, „Sprzedawca”, „Wizaż i makijaż”, „Operator wózka widłowego” dla 16 osób zakwalifikowanych do projektu „Ja też mam szansę – aktywizacja w Gminie Korzenna”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: „Opiekun środowiskowy”, „Kurs opiekun środowiskowy II stopnia z modułem z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, „Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej”, „Kurs florystyczny II stopnia z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej”, „Kurs fryzjerski”, „Kurs fryzjerski II stopnia z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej” dla około 48 uczestników zakwalifikowanych do projektu „Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningów kompetencji społecznych w formie wyjazdowej i stacjonarnej” dla 52 osób wraz z dziećmi zakwalifikowanych do projektu „Pora na aktywność”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie –  zorganizowanie 10 dniowej „Sesji wyjzadowej z zajęciami rehabilitacyjnymi, indywidualną sesją z doradcą zawodowym oraz indywidualną sesją z psychologiem” dla 24 uczestników i przeprowadzeniem „indywidualnej sesji z doradcą zawodowym oraz indywidualną sesją z psychologiem” w ramach zajęć stacjonarnych dla 20 uczestników zakwalifikowanych do projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy – przeprowadzenie szkoleń „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Kucharz”, oraz kurs zawodowy „Kelner – barman” dla około 109 uczestników zakwalifikowanych do projektu „Do pracy by się szło”

 

oraz inni Partnerzy.