Poszukujemy Wykładowców

Poszukujemy wykładowców z doświadczeniem do poprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie:

  • Metod wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu
  • Wczesnej interwencji
  • Zasad edukacji i terapii dzieci i uczniów z zaburzeniami spektrum autyzmu
  • Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Projektowania działań edukacyjno-terapeutycznych
  • Komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • Edukacja włączająca ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe – minimum magisterskie,
  • udokumentowane doświadczenie min. 3 letnie z zakresu przedmiotów wskazanych powyżej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z referencjami  na adres: godn@gce.krakow.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn