Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem
w dniu 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Galicyjskiej Fundacji ,,Wsparcie, Integracja, Rozwój’’ odbyła się debata społeczna zainicjowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie.

W debacie udział wzięli Uczestnicy Programu Centrum Integracji Społecznej, Uczestniczki „Programu Życie zaczyna się po pięćdziesiątce” oraz społeczność lokalna Dzielnicy Bronowice. 

W pierwszej części spotkania Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinspektor Jacek Cader zapoznał Uczestników z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która służy jako narzędzie diagnozujące zagrożenia społeczne, najbardziej dotkliwe dla mieszkańców oraz z aplikacją  „Moja Komenda”, dzięki której można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę policji, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Podinspektor podkreślił, że narzędzia te ułatwiają kontakt mieszkańcom z policjantami, a właściwe korzystanie z aplikacji sprawia, że mieszkańcy mają wpływ na bezpieczeństwo w swoim rejonie.

Kolejnym ważnym aspektem, który został poruszony w  trakcie debaty, była służba dzielnicowego. Podinspektor Jacek Cader przybliżył działania priorytetowe służby dzielnicowego, zapoznał uczestników z programem, „Dzielnicowy bliżej Nas’’ a także zwrócił uwagę na rolę dzielnicowego, który poprzez podejmowane działania i  budowanie relacji z  lokalnym społeczeństwem, wpływa na  poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców swojego rejonu służbowego.

W kolejnej części debaty głos zabrał mł. aspirant Maciej Szmidt, który poruszył problem bezpieczeństwa osób starszych. Na podanych przykładach omówione zostały metody działania oszustów oraz sposoby walki z nimi.

W spotkaniu udział wzięli również Przedstawiciele Straży Miejskiej w Krakowie: Naczelnik Wydziału Dowodzenia Daniela Kośmider oraz Kierownik Dyżurnych Operatorów Jarosław Dzidek, którzy zaprezentowali programy i akcje profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską dla mieszkańców Krakowa.

Ostatnim elementem debaty była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa obywateli. Uczestnicy poruszali najbardziej nurtujące ich sprawy związane z bezpieczeństwem w domach, czy na ulicy. Dyskutanci zgodzili się, co do tego, że o tych problemach należy rozmawiać
i nieustannie uczulać ludzi na zagrożenia, które niesie za sobą współczesny świat, codzienne życie.