Ostatnie wolne miejsca na kierunkach „Oligofrenopedagogika” i „Przygotowanie pedagogiczne”!

To już ostatni dzwonek, aby zapisać się na studia podyplomowe na kierunkach:

 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
  – zostało tylko kilka wolnych miejsc!

Dlaczego warto studiować „Oligofrenopedagogikę„?

 • aby uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji
 • ponieważ studia mają praktyczny wymiar – część zajęć odbywa się w placówkach specjalnych, prowadzą je praktycy z wieloletnim doświadczeniem

Szczegóły oferty studiów na tym kierunku: link

Dlaczego warto studiować „Przygotowanie Pedagogiczne?

 • aby uzyskać wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji
 • po to, by zdobyć umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju
  samodzielnie przygotowywać i dostosowywać program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
 • aby zdobyć wymagane prawem kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych.

Szczegóły oferty studiów na tym kierunku: link

Facebook
Twitter
LinkedIn
/** * The template for displaying the footer. * * @package OceanWP WordPress theme */ ?>