Zwalczanie przemocy w rodzinie

Program kursu obejmuje:

  • Wsparcie prawne dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • Mediacja jako sposób likwidacji konfliktu;
  • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości komputerowej;
  • Praca psychologiczna z pokrzywdzonym.

ilość godzin: 300

cena: 3000 zł

miejsce: Kraków