Zarządzanie nieruchomościami

 Program kursu obejmuje

 • Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
 • Stosunki cywilno – prawne
 • Własność i inne prawa rzeczowe
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy budownictwa
 • Podstawy prawa postępowania administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Zarządzanie ekonomiczno – finansowe
 • Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 • Organizacja zarządzania nieruchomościami – prawo gospodarcze
 • Wycena nieruchomości – wybranie zagadnienia
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach Unii Europejskiej
 • Plan zarządzania nieruchomością

ilość godzin: 95

cena: 1300 zł

miejsce: Kraków