Ubezpieczenia społeczne

Program kursu obejmuje:

  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Świadczenia rodzinne oraz zasiłki chorobowe i macierzyńskie
  • Świadczenia przedemerytalne, emerytury i renty, kapitał początkowy

ilość godzin: 36

cena: 470 zł

miejsce: Kraków