Spedytor – sprzedawca usług

Program kursu:

BLOK I: Transportowo – spedycyjny

 • – Działalność spedycyjna
 • Zadania spedycyjno-transportowe
 • Rodzaje transportu, klasyfikacja środków transportu
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie spedycyjnym
 • Zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstwa
 • Koszty eksploatacji środków transportowych
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce i UE

BLOK II: Ekonomiczno – Ubezpieczeniowy

 • Statystyka
 • Ubezpieczenia obowiązujące firmy transportowo-spedycyjne
 • Bilansowanie majątku przedsiębiorstwa
 • Zasady prowadzenia dokumentacji księgowych
 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Podstawy rachunkowości

BLOK III: Logistyczny

 • Logistyka – definicja, historia, funkcje
 • Działania operacyjne w transporcie
 • Zasady ochrona środowiska
 • Zarządzanie magazynem
 • Koszty w logistyce
 • Strategie zarządzania logistycznego

BLOK IV: Społeczno – prawny

 • Przepisy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
 • przepisy o ochronie środowiska
 • Formy prawne i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego
 • Zarządzanie jakością
 • Nowoczesne techniki biurowe

ilość godzin: 120

cena: 1190 zł

miejsce: Kraków