Rachunkowość od podstaw – księgowość budżetowa

Program kursu obejmuje:

 • elementy prawne (8 godz.)
  • finanse publiczne
  • dotacje i fundusze unijne
 • zagadnienia podstawowe ( 30 godz.)
  • zależności między budżetem państwa a budżetami jednostek samorządowych
  • przygotowanie i wykonywanie budżetu
  • przepływy środków w budżecie
  • dyscyplina budżetowa
  • ustawa o rachunkowości
  • księgowość
  • zastosowanie klasyfikacji budżetowej w systemie księgowości
  • budżetowanie brutto
 • rachunkowość budżetowa jako szczegółowy rodzaj rachunkowości ( 50 godz.)
  • charakterystyka planu kont w budżecie
  • metoda kasowej i memoriałowej w rachunkowości
  • prowadzenie bieżącej rachunkowości w placówkach budżetowych
  • zasady rachunkowości dotyczące funduszy specjalnego przeznaczenia i pomocowych
  • zarządzanie płynnością i zagospodarowanie wolnych środków
  • wynik finansowy
  • ewidencja i aktualizacja należności budżetowych
  • ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej ( 12 godz.)
  • praktyczne problemy dotyczące sprawozdawczości w finansach publicznych
 • kontrola i nadzór nad sprawozdawczością budżetową (10 godz.)

ilość godzin: 110

cena: 1170 zł

miejsce: Kraków