Pilot wycieczek

Program kursu obejmuje:

  • Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
  • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Geografia turystyczna Polski i Europy
  • Historia kultury i sztuki
  • Interpretacja dziedzictwa
  • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
  • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
  • Pilot a grupa
  • Szkolenie praktyczne

ilość godzin: 150 + 4 dni (wyjazdy)

cena promocyjna: 1500,00 zł

miejsce: Kraków