Opiekunka dziecięca

Program kursu:

 • Medycyna zapobiegawcza
 • Aspekty prawne w opiece nad dzieckiem
 • Anatomia i fizjologia dziecka
 • Psychologia z elementami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Elementy socjologii
 • Pielęgnowanie dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Wychowanie techniczne
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczne
 • Literatura dziecięca
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia praktyczne – warsztaty
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Elementy prawa, bezpieczeństwa dziecka
 • Zajęcia praktyczne: żłobek, przedszkole…

ilość godzin: 120

cena: 1190 zł

miejsce: Kraków