Opiekun w domu pomocy społecznej

Program kursu:

 1. Blok społeczny:
  • Podstawy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  • Pedagogika specjalna
  • Podstawy gerontologii i psychopatologii
  • wybrane zagadnienia z socjologii
  • Elementy prawa
  • Organizacja pomocy społecznej
 2. Edukacja zdrowotna i opieka
  • promocja zdrowia
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
  • Elementy psychoterapii
  • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznymi instytucji opiekuńczych
 3. Metody terapii i aktywizacji
  • Problematyka aktywizacji i terapii
  • elementy arteterapii
  • Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 4. Podstawy działalności  zawodowej
  • Elementy komunikacji i  technologii informatycznej
  • Gospodarka rynkowa
  • Elementy prawa
  • Metody efektywnego poszukiwania pracy
  • Etyka
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Formy kształcenia zawodowego
 5. Zajęcia praktyczne w domu opieki

ilość godzin: 120

cena: 1190 zł

miejsce: Kraków