Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Program kursu:

 • Formy, zakres, metody aktywizacji społeczności lokalnej
 • Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury
 • Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie i społeczności lokalnej
 • Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie
 • Podstawy opieki geriatrycznej
 • Fizjologia procesu starzenia
 • Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości
 • Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne ludzi starszych
 • Pielęgnowanie w schorzeniach wieku podeszłego
 • Opieka nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • Opieka paliatywna w geriatrii
 • Organizacja systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Praktyka w wyspecjalizowanych placówkach

ilość godzin: 150

cena: 1700 zł

miejsce: Kraków