Ogólne wymagania dotyczące wdrażania systemu HACCP

Opracowanie zakładowej księgi HACCP (kurs akredytowany)

Program kursu:

  • Siedem zasad wdrażania systemu
  • 12 etapów wdrożenia systemu.
  • Przepisy   UE   dot.  zdrowej   żywności,
  • Przepisy   RP   dot. wdrożenia systemu.
  • Przestrzeganie zasad higieny w procesie
  • produkcji i w obrocie żywnością.
  • Wdrożenie  zasad  higieny  w  ramach  GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej).
  • Wymagane formularze i dokumenty systemu.
  • Korzyści    wynikające  z   wprowadzenia    systemu    oraz   z zastosowania    zasad    systemu     ( wymogi   prawne )    dla konsumenta i dla przedsiębiorcy.

ilość godzin: 8

cena: 210 zł

miejsce: Kraków