Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych

Program (uwzględniający aktualną nowelizację przepisów):

 • Wprowadzenie do szkolenia – definicje pojęć,
 • Omówienie  ustawy z  dnia 15 kwietnia 2005 r. „O zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw”, na podstawie ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Główne założenia nowych regulacji, zasady ochrony informacji niejawnych, środki ochrony w przypadku stanu nadzwyczajnego, zadania kierownika jednostki organizacyjnej w tym zakresie, kontrola ochrony informacji i przestrzegania przepisów),
 • Omówienie ustawy z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych
 • Nowe metody, systemy i środki z zakresu:
  • współczesnych technik zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w sieciach informatycznych,
  • archiwizowania dokumentacji (Rop. Ministra Kultury z dnia 16. 09. 2002 r.)
 • Zasady prowadzenia i wypełniania dokumentów ewidencyjnych w Kancelarii,
 • Nauczanie zasad wytwarzania dokumentów niejawnych („Tajne”, „Poufne”, „Zastrzeżone”) na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA oraz  MON  z dnia 27.11.2003 r. w sprawie oznaczenia materiałów.
 • Zapoznanie z odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych ( KK, KPA, KC, Prawo Pracy).
 • Syntetyczne omówienie zmian w wykazie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową.
 • Omówienie ankiety bezpieczeństwa osobowego pod względem merytorycznym i formalnym.

ilość godzin: 8

cena: 300 zł

miejsce: Kraków