Ochrona danych osobowych

Program kursu obejmuje :

  • Zmiany w ustawie o ochronie danych  osobowych,
  • Rejestracja zbioru danych osobowych,
  • Prawa osoby, której dane dotyczą,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Warunki techniczne i organizacyjne systemów     i sieci teleinformatycznych,
  • Obowiązki i zadania osób funkcyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • Przepisy karne,
  • Wzory dokumentów

ilość godzin: 8

cena: 150 zł

miejsce: Kraków