Kurs sztuki zdobniczej z wykorzystaniem skóry

Celem kursu jest poznanie zasad wykonywania elementów zdobniczych z odpadków skóry.

ilość godzin: 30

cena: 300 zł

miejsce: kraków