Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Edycja od 4 Listopada br.

Kurs ,,Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży” jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień niezbędnych do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie letnie, zimowiska, itp.)

Podstawa prawna: zgoda Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NP.KK.561/3/11 z 26 stycznia 2011 r.

Kurs realizowany jest na podst. ramowego programu MEN obejmującego 36 godz. lekc.:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i modzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówkach wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo zdrowia i zycia uczestników w trakcie wypoczynku

Zajęcia prowadzą doświadczeni i sprawdzeni wykładowcy oraz instruktorzy

Planowany początek zajęć:  4 listopad 2013 r.

Cena: 130 zł – obejmuje realizację w/w program nauczania, wydanie zaświadczenia, komplet materiałów szkoleniowych, porady indywidualne oraz bieżącą aktualizację  i interpretację prawnych i organizacyjnych spraw związanych merytorycznie z pracą kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (poprzez newsletter).

Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

Informacje o aktualnych promocjach i rabatach dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez GODN są dostępne na niniejszej stronie internetowej (zakładka GODN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje) oraz poniżej:

 1. Specjalna promocja dla byłych i aktualnych uczestników naszych kursów i szkoleń organizowanych przez GODN (oraz dawny GCDN). Każdy kolejny kurs/szkolenie uprawnia Państwa do skorzystania ze specjalnej promocji od Galicyjskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 20% od bazowej ceny obowiązującej w aktualnej ofercie. 
 1. Specjalna promocja obejmująca uczestników kursu organizowanego przez GODN, zgłaszających się grupowo z jednej szkoły/placówki oświatowej
 1. Osoba zapisująca sie na kurs kwalifikacyjny organizowany przez GODN może skorzystać z w/w promocji i/lub rabatów lub przy opłacie pełnej należności skorzystać z promocji, obejmującej pełne uczestnictwo wSzkoleniu do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyTermin realizacji kolejnych edycji szkolenia jest zgodny z aktualnym harmonogramem prac GODN (do wyboru przez uczestnika; prosimy o wcześniejsza, formalną rezerwację; szczegółowe informacje w zakładce GODN/kursy/pierwsza pomoc przedmedyczna).

Obowiązujące promocje i rabaty obejmują wszystkich uczestników kursów realizowanych i zrealizowanych przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Promocje nr 1 i nr 2 można łączyć ze sobą.

Szczegóły: na niniejszej stronie internetowej (zakładka GCE/GODN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje)

Serdecznie zapraszamy!!

kurs organizowany przez OSKiU

ilość godzin: 36

cena: 130 zł

miejsce: Kraków