Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Program kursu:

  • Postępowanie na miejscu wypadku.
  • Standard resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • Omdlenia,  utrata przytomności,  utrata krwi,  urazy,  zatrucia, zadławienia,  napady drgawek,  oparzenia, porażenia prądem elektrycznym.
  • Skład apteczki pierwszej pomocy.
  • Pokazy i ćwiczenia na fantomach.

ilość godzin: 8

cena: 210 zł

miejsce: Kraków