Kurs na samodzielnego księgowego w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Program kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości
 • dokumentacja zdarzeń gospodarczych
 • księgi rachunkowe
 • organizacja rachunkowości (zakładowy plan kont, inwentaryzacja ds.)
 • krajowe i zagraniczne środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • klasyfikacja i ewidencja rozrachunków:
 • materiały  i towary (rozliczenie zakupu)
 • zasady rozliczania: z odbiorcami  i dostawcami krajowymi i zagranicznymi, publiczno- prawne (z budżetem, ZUS, US, Urzędem Celnym ds.), z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki
 • ustalenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego
 • podatki
 • analizę majątku i rachunku zysków i strat.
 • prowadzenie księgowości z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego,
 • arkusz kalkulacyjny Excel,
 • księgowość w małej firmie:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

ilość godzin: 95

cena: 1070 zł

miejsce: Kraków