Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Kurs dla rady pedagogicznej (na zamówienie) lub indywidualnie po zebraniu grupy szkoleniowej. .

Cena kursu obejmującego 10 godzin lekcyjnych zajęć wynosi 900,oo zł dla ok. dwudziestoosobowej grupy szkoleniowej (indywidualnie: 80,oo zł/os.)

 Cena obejmuje:

 • 10-cio godzinne szkolenie /obowiązują godziny lekcyjne/
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników
 • dojazd w promieniu 50 km od centrum Krakowa (na życzenie szkolenie przeprowadzamy w naszych salach dydaktycznych)
 • catering na życzenie (pozycje do uzgodnienia)

Wystawiamy fakturę VAT.

Program kursu obejmuje:

 • warunki i zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zasady i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
 • wybrane zagadnienia metodyki organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych oraz współpraca z organizacjami zajmującymi się turystyką i krajoznawstwem
 • przepisy bhp w szkołach i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zasady bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne
 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szczegółowy program kursu (kazdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym) przesyłamy po formalnym potwierdzeniu zgłoszenia.

Dostępność szkolenia:

Dostępne na bieżąco, po uzgodnieniu tematyki, terminu i potwierdzeniu udziału. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą  poniższego elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie (12) 637-09-04   638-47-92  oraz GG: 55 779 88

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie – pozostajemy do dyspozycji

Zajęcia prowadzą specjaliści z danej dziedziny. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu skolenia, zgodne ze wzorami określonymi obowiązujacymi aktami prawnymi MEN

Serdecznie zapraszamy!!

ilość godzin: 10

cena: 80 zł

miejsce: Kraków