Kurs instruktażowy dla Kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Edycja od 2 grudnia 2013 r.

Kurs ,,Instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży” jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie letnie, zimowiska, itp.)

Podstawa prawna: zgoda Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NP.KK.561/3/11 z 26 stycznia 2011 r.

Kurs realizowany jest na podst. ramowego programu MEN obejmującego 10 godz. lekc.:

  • Planowanie pracy w trakcie wypoczynku
  • Organizacja pracy w trakcie wypoczynku
  • Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
  • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Zajęcia prowadzą doświadczeni i sprawdzeni wykładowcy oraz instruktorzy

Cena: 100 zł/brutto obejmuje realizację w/w program nauczania, wydanie zaświadczenia, komplet materiałów szkoleniowych, porady indywidualne oraz bieżącą aktualizację  i interpretację prawnych i organizacyjnych spraw związanych merytorycznie z pracą kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (poprzez newsletter).

Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

Informacje o aktualnych promocjach i rabatach dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez GODN są dostępne na niniejszej stronie internetowej (zakładka GODN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje) oraz poniżej:

  1. Specjalna promocja dla byłych i aktualnych uczestników naszych kursów i szkoleń organizowanych przez GODN (oraz dawny GCDN). Każdy kolejny kurs/szkolenie uprawnia Państwa do skorzystania ze specjalnej promocji od Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 20% od bazowej ceny obowiązującej w aktualnej ofercie
  1. Specjalna promocja obejmująca uczestników kursu organizowanego przez GODN, zgłaszających się grupowo z jednej szkoły/placówki oświatowej
  1. Osoba zapisująca sie na kurs kwalifikacyjny organizowany przez GODN może skorzystać z w/w promocji i/lub rabatów lub przy opłacie pełnej należności skorzystać z promocji, obejmującej pełne uczestnictwo wSzkoleniu do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyTermin realizacji kolejnych edycji szkolenia jest zgodny z aktualnym harmonogramem prac GODN(do wyboru przez uczestnika; prosimy o wcześniejsza, formalną rezerwację; szczegółowe informacje w zakładce GODN/kursy/pierwsza pomoc przedmedyczna).

Obowiązujące promocje i rabaty obejmują wszystkich uczestników kursów realizowanych i zrealizowanych przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Promocje nr 1 i nr 2 można łączyć ze sobą.

Szczegóły: na niniejszej stronie internetowej (zakładka GCE/GODN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje)

Serdecznie zapraszamy!!

ilość godzin: 10

cena: 130 zł

miejsce: Kraków