Kurs hotelarsko-gastronomiczny

Program kursu:

  • Psychologiczne i socjologiczne aspekty obsługi klienta przez telefon, techniki negocjacji, sylwetka hotelarza
  • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności hotelarskiej i turystycznej, odpowiedzialność hotelarza za mienie gościa oraz inne okoliczności prawne wynikające z prowadzenia tej działalności.
  • Procedury przyjęcia gości do hotelu.
  • Procedura przygotowania pokoi hotelowych przez służbę piętrową.
  • Procedury obsługi gości w restauracji, kultura obsługi klienta, sposób świadczenia usług gastronomicznych, śniadanie hotelowe: ćwiczenia i praktyczny pokaz różnych zachowań personelu w gastronomii i w hotelu.
  • Savoir vivre w hotelarstwie i gastronomii, obsługa tzw. „trudnych gości” kultura obsługi w ruchu turystycznym.
  • Nowoczesne metody sprzedaży produktu turystyczno – hotelarskiego, elementy marketingu, jakość i standard usług hotelarskich w świetle aktualnych przepisów i wymogów
  • Nowoczesne metody z zastosowaniem internetu do zdobycia powodzenia na rynku, jakość świadczonych usług a „obłożenie w hotelu”.

ilość godzin: 60

cena: 800 zł

miejsce: Kraków